Değerli ÖİBD Üyeleri,

Özel İstihdam Büroları Derneği’nin Başkanlık görevini yürütmek benim için büyük bir şereftir. Aynı zamanda yeni seçilen hem kendim hem  bütün Yönetim Kurulu Üyelerimiz önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız.

Fransa, Hollanda, İngiltere ve ABD ülkelerinin dışında halen yeni bir konsept olan Özel İstihdam Büroları dünyada kendilerini hızla kabul ettirmekteler. Birçok hükümet ve işçi sendikaları Özel İstihdam Bürolarını hem işsizliğe karşı hem de kayıtdışılığa karşı yürütülen savaşta bir çözüm ortağı olabileceklerini görmüşlerdir ve hizmet sınırlarını genişletip ülkelerinin yararına çalışmalarına imkan sağlamışlardır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’de aynı sonuca varıp 181 no.lu anlaşmasında ÖİB’lerin yetki ve sorumluluk alanını genişletilmesini istemiştir. Ayrıca bu sene AB komisyonu flexicurity konusunda ÖİB’lerin konfederasyonu EUROCIETT ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu UNI-EUROPA’nın ortak bir deklarasyonunu resmi görüş olarak yayınlamıştır.

Son olarak 60. Hükümet programında ÖİB’lere yer verilmiştir, hem sayı hem de hizmet alanlarının genişletilmesi için bir takım aksiyonların alınacağı vurgulanmıştır.

Böyle bir ortamda Yönetim Kurulunuz olarak bu konseptlerin ülkemizde de kabul edilmesini ve belki daha önemlisi, yapılacak olan yasal değişikliklerin işler olmasını sağlamak, sektörün ve üyelerimizin işlerini geliştirerek gerçek anlamda İstihdam Piyasalarının derinlemesine ve daha etkin çalışmalarına ön ayak olmalarına imkan sağlamak için yola çıktık.

Üyelerimizin bize gösterdikleri güvene laik olmak için elimizden geleni yapacağımızı, zaman ve enerjimizi esirgemeyeceğimizi burada ayrıca vurgulamak isterim.

Sektörümüz için gelecek iki sene çok kritik olacağı bilincindeyiz. Birlik beraberlik içinde çalıştığımız sürece bu dönemin parlak bir geleceğin başlangıcı olmasını sağlayabileceğimizden hiç şüphem yoktur.

Saygılarımla,

Livo MANZİNİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Özel İstihdam Büroları Derneği